Home

Svartsonekjuke

  Phellinus nigrolimitatus
 
   
Foto Tove Hafnor Dahl AA - Arendal (Sørsvann S) oktober 2008    
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
 

Rødlistet NT (Nær truet)

Familie  
Farge  
Størrelse  
Hatt  
Underside  
Sporer  
Stilk  
Kjøtt  
Voksested  
Tid