Home

Tannsopp

Basidioradulum radula (Hyphoderma radulum)


Grovtandet kalkskin

Foto Kristin Vigander Konnerud mars 2007, på rogn (?)
Funnet av Kristin Vigander
Bestemt av Kåre Homble
Foto Kristin Vigander Konnerud mars 2007
Funnet av Kristin Vigander
Bestemt av Kåre Homble
Foto Kristin Vigander Konnerud mars 2007
Funnet av Kristin Vigander
Bestemt av Kåre Homble
DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.


Uspiselig

Familie
FargeBlekhvit til gråhvit
Størrelse3-7 cm brede
FruktlegemerUtbredte på underlaget
UndersideHymeniet er kledd med 2-6 cm lange grove, butte pigger
Sporer
Stilk
Kjøtt
VoksestedDøde grener og tynne stammer av løvtrær, helst bjørk, hassel og or
TidHele året
Foto Kristin Vigander ØF Skjeberg september 2008 Foto Kristin Vigander ØF Tistedalen oktober 2014 (kjuketreff)Foto Kristin Vigander ØF Tistedalen oktober 2014 (kjuketreff)