Home

Ulljordstjerne

  Trichaster melanocephalus

Foto Kristin Vigander AK Koksa okt 2013 Foto Kristin Vigander AK Koksa okt 2013 Foto Kristin Vigander AK Koksa okt 2013
  DET ER FORBUDT Å BRUKE DISSE BILDENE OG BESKRIVELSENE TIL Å BESTEMME SOPP FOR Å SPISE !
All sopp som skal spises skal kontrolleres av soppkontrollør.
 

Ulljordstjerne er sjelden og rødlistet

Familie Jordstjernefamilien
Farge  
Størrelse 8-14 cm bred
Fruktlegeme Først løkformet, sprekker opp til stjerneform,
Underside  
Sporer Sporene er brune, vortete og kulerunde
Stilk  
Kjøtt  
Voksested Rødlistet. Vokser om høsten i næringsrik løvskog, parker, komposter, tørrbakker. Funnet to steder i Norge
Tid Høst