Gastrophysa viridula
  Gastrophysa viridula
Green dock leaf beetle


Foto: Kristin Vigander

 

 

  Faktaark
Informasjon
Informasjon
Informasjon

 

Funnsted  
Dato  
Latinsk navn  
Familie Chrysomelidae - Bladbille
Karakteristika  
Størrelse  
Utbredelse Utbredt art som lever på rumex-arter
Andre som ligner