Hemicrepidius niger
  Hemicrepidius niger
 
Foto Kristin Vigander Asker juni 2007 Foto Kristin Vigander Asker juni 2007
   
Funnsted  
Dato  
Latinsk navn  
Familie Smellere - elateroidea - elateridae -
Karakteristika  
Størrelse  
Utbredelse  
Andre som ligner