Oedemera virescens
  Oedemera virescens
 
 
Foto Kristin Vigander Bolærne juni 2006    
   
Funnsted  
Dato  
Latinsk navn  
Familie Oedemerinae - Blomsterbløtbukker
Karakteristika Bløtbukker (Oedemeridae) er en gruppe av lange og slanke biller som vanligvis er lite sklerotiserte, dvs. myke. De voksne billene kan ofte finnes på blomster, mens larvene lever inne i plantestengler eller i morken, død ved. Det er kjent 11 arter fra Norge.
Størrelse  
Utbredelse  
Andre som ligner