Til Kristins flora

Kristins dyr
Sist oppdatert 03.01.17       
Klikk på bildet av det enkelte dyrfor å komme videre til flere bilder av arten 


Kontakt meg gjerne for kommentarer

DYR Til toppen      
GNAGERE Rodentia Til toppen      


Ekorn
Sciurus vulgaris
Sciuridae


Ekorn ubestemt

Ekorn ubestemt


Vannrotte
Arvicola amphibius
Cricetidae
     
Lagomorpha (haredyr) Til toppen      

Hare
Lepus timidus
Leporidae (Harefamilien)
     
  PRIMATER    

Bavian
Papio sp.
Haplorhini (Tørrneseaper)

Marekatt Syke's monkey
Cercopithecus mitis ssp. albogularis
Cercopithecidae (Marekatter)

Vervetape
Chlorocebus pygerythrus
Cercopithecidae (Marekatter)
 
  ARTIODACTYLA - PARTÅETE KLOVDYR/HOVDYR    
Antiloper      

Bohor reedbuck
Redunca redunca
Bovidae (Kvegfamilien)

Eland
Taurotragus oryx
Bovidae(Kvegfamilien)

Stripegnu
Connochaetes taurinus
Bovidae(Kvegfamilien)

Kuantilope
Alcelaphus buselaphus
Bovidae (Kvegfamilien)

Impala
Aepyceros melampus
Bovidae (Kvegfamilien)

Thomsons gaselle
Eudorcas thomsonii
Bovidae (Kvegfamilien)

Topi
Damaliscus lunatus jimela
Bovidae (Kvegfamilien)

Ellipsevannbukk
Kobus ellipsiprymnus
Bovidae (Kvegfamilien)

Kafferbøffel, Afrikansk bøffel
Syncerus caffer
Bovidae (Kveg)

Flodhest
Hippopotamus amphibius
Hippopotamidae (Flodhestfamilien)

Vortesvin
Phacochoerus africanus
Suidae (Svinefamilien)
 

Giraff
Giraffa camelopardalis
Giraffidae (Giraff-familien)
     

Svalbardrein
Rangifer tarandus platyrhynchus
Cervidae (Hjortedyr)
     
  PERISSODACTYLA - IKKE- PARTÅETE HOVDYR    

Neshorn
Diceros bicornis
Rhinocerotidae (Neshorn)

Steppesebra
Equus quagga
Equidae (Hestefamilien)
   
  PROCAIIDAE - KLIPPEGREVLINGER    

Kappklippegrevling
Procavia capensis
Procaviidae (Klippegrevlingfamilien)

Tregrevling
Procavia capensis
Procaviidae (Klippegrevlingfamilien)
   
  PROBOSCIDEA - SNABELDYR    

Afrikansk elefant
Loxodonta africana
Elephantidae (elefanter)
     
  CARNIVORA - ROVPATTEDYR    

Mink
Neovison vison
Mustelidae (Mårfamilien)

Røyskatt
Mustela erminea
Mustelidae (Mårfamilien)

Snømus
Mustela nivalis
Mustelidae (Mårfamilien)
 

Søramerikansk nesebjørn
Nasua nasua
Procyonidae (Halvbjørnfamilien)
     

Flekkhyene
Crocuta crocuta
Hyenidae (Hyenefamilien)

Gepard
Acinonyx jubatus
Felidae (Kattedyr)


Leopard
Panthera pardus
Felidae (Kattedyr)


Løve
Panthera leo
Felidae (Kattedyr)

Svartrygget sjakal
Canis mesomelas
Canidae (Hundefamilien)
     

Havert
Halichoerus grypus
Phocidae (Selfamilien)
   
  CHIROPTERA - FLAGGERMUS    

Flygende hund (Ulla Lindhe)
Pteropus sp.
Pteropodidae (Flygehunder)
     
  REPTILER    
Snoker Til toppen      

Buorm
Natrix natrix
Colubridae (Snoker)

Hoggorm
Vipera berus
Viperidae (Hoggormfamilien)

Stålorm
Anguis fragilis
Anguidae (Stålormer)
 

Iguan
Ctenoaura sp.
Iguanidae (Iguanfamilien)
     
Krokodiller      

Krokodille
Crocodylia
Crocodylidae