Home

Agnorstarr

  Carex microglochin
Bristle sedge
Borststarr
Syl-Star
Sukassara
Foto Kristin Vigander Steigen juli 2006 Foto Kristin Vigander Steigen juli 2006 Foto Kristin Vigander ST Oppdal Bekkelægret juli 08
  GRUPPE 1 - SEKSJON LEUCOGLOCHIN
Latinsk navn
Familie Starrfamilien
Karakteristika Tette matter. Blad stive og trådformet. Strå rette og stive som en grov nål, med flere stråblad. Aks med noen hannblomster øverst. 4-12 fruktgjemmer, først opprette men bøyer seg snart nedover. Fruktgjemme gråbrunt, 3.5-5 mm langt. En brodd stikker ut i spissen av fruktgjemmet, og arrene virker sidestilte.
Størrelse 5-15 cm
Andre som ligner Sveltstarr
Utbredelse og voksested Grunn myr, fuktig beitemark, bekke- og elvekanter. Baserik grunn. Nokså vanlig i fjellet
Foto Kristin Vigander ST Oppdal Bekkelægret juli 08 Foto Kristin Vigander HE Folldal august 2012 Foto Kristin Vigander HE Folldal august 2012
   
Foto Kristin Vigander Island ved Miklavatn