Home

Agnorstarr

  Carex microglochin
Bristle sedge
Borststarr
Syl-Star
Sukassara
Foto Kristin Vigander Steigen juli 2006 Foto Kristin Vigander Steigen juli 2006 Foto Kristin Vigander ST Oppdal Bekkelægret juli 08
  GRUPPE 1 - SEKSJON LEUCOGLOCHIN Den virtuelle flora
Latinsk navn
Familie Starrfamilien
Karakteristika Tette matter. Blad stive og trådformet. Strå rette og stive som en grov nål, med flere stråblad. Aks med noen hannblomster øverst. 4-12 fruktgjemmer, først opprette men bøyer seg snart nedover. Fruktgjemme gråbrunt, 3.5-5 mm langt. En brodd stikker ut i spissen av fruktgjemmet, og arrene virker sidestilte.
Størrelse 5-15 cm
Andre som ligner Sveltstarr
Utbredelse og voksested Grunn myr, fuktig beitemark, bekke- og elvekanter. Baserik grunn. Nokså vanlig i fjellet
Foto Kristin Vigander ST Oppdal Bekkelægret juli 08 Foto Kristin Vigander HE Folldal august 2012 Foto Kristin Vigander HE Folldal august 2012
   
Foto Kristin Vigander Island ved Miklavatn