Åkersvinerot

Home Stachys palustris
Marsh Woundwort
Knölsyska
Kær-Galtetand
Peltopähkämö
Foto Kristin Vigander Jar august 2002    
   
Latinsk navn stachys = aks
Familie Leppeblomstfamilien
Karakteristika Blomsterstand aksformet. Beger med utydelige nerver, 5 jevnstore fliker. Krone med hvelvet overleppe. Underleppe med 3 fliker. Utløpere tykke, om høsten med knoller. Spredt håret, vanligvis uten kjertelhår. Blad lansettformete, spisse, taggete, sittende eller de nederste på kort skaft. Krone 12-15 mm, lyserød.
Størrelse 20-100 cm
Andre som ligner Skogsvinerot
Utbredelse  
 
   
Foto Kristin Vigander Jar august 2002