Home

Aksveronika

Veronica spicata
Spiked speedwell
Foto Kristin Vigander
Gotland juli 2002
Foto Kristin Vigander, Asker juni 2003 Foto Kristin Vigander, Asker juni 2003

Aksveronika er rødlistet, vurdert som sårbar VU

Latinsk navn Veronica sannsynligvis etter hellige Veronica, spicata = aks-
Familie Plantaginaceae - Kjempefamilien (Tidligere maskeblomstfamilien)
Karakteristika Beger med 4 fliker, krone 4-fliket, øvre flik størst. 2 støvbærere som stikker ut. Flerårig. Grålodden, uten grener, med motsatte, lansettformete littt rundtannete blad, avrundet nederst. Blomsterskaft 1 mm. Krone 4-8 mm, blå-blåiolett. Begerfliker spisse.
Størrelse 10-50 cm.
Utbredelse Ganske vanlig på tørr, åpen, kalkholdig jord.
 
Foto Kristin Vigander Øland juni 2009 Foto Kristin Vigander Sverige Omberg juli 2013 Foto Kristin Vigander Jurmala, Latvia juli 2019