Home

Aksveronika

Veronica spicata
Spiked speedwell
Foto Kristin Vigander
Gotland juli 2002
Foto Kristin Vigander, Asker juni 2003 Foto Kristin Vigander, Asker juni 2003

Mer informasjon i Den virtuelle flora

Aksveronika er rødlistet, vurdert som sårbar VU

Latinsk navn Veronica sannsynligvis etter hellige Veronica, spicata = aks-
Familie Plantaginaceae - Kjempefamilien (Tidligere maskeblomstfamilien)
Karakteristika Beger med 4 fliker, krone 4-fliket, øvre flik størst. 2 støvbærere som stikker ut. Flerårig. Grålodden, uten grener, med motsatte, lansettformete littt rundtannete blad, avrundet nederst. Blomsterskaft 1 mm. Krone 4-8 mm, blå-blåiolett. Begerfliker spisse.
Størrelse 10-50 cm.
Utbredelse Ganske vanlig på tørr, åpen, kalkholdig jord.
 
Foto Kristin Vigander Øland juni 2009 Foto Kristin Vigander Sverige Omberg juli 2013 Foto Kristin Vigander Jurmala, Latvia juli 2019