Home

Alperublom

  Draba fladnizensis
Foto Kristin Vigander Folldal juni 2008 Foto Kristin Vigander Folldal juni 2008 FFoto Kristin Vigander Folldal juni 2008
 

Alperublom er rødlistet som nær truet (NT)

Latinsk navn  
Familie Brassicaceae - korsblomstfamilien
Karakteristika

Tette til grisne tuer. Rosettblad med enkle kanthår og ofte noen gaffelhår, men ikke mer grenete hår. Stengel snau, ofte med ett blad. Skulpe elliptisk, snau.

Størrelse 5-10 cm
Utbredelse Tørre berghyller, tørr grus i fjellet, mest baserik grunn.
Andre som ligner  
 
Foto Kristin Vigander Folldal juni 2008 Foto Kristin Vigander Folldal juni 2008 Foto Kristin Vigander Svalbard Kapp Thorsen juli 2013