Home

Liten andemat

Lemna minor

Foto Kristin Vigander Foto Kristin Vigander Foto Kristin Vigander
Den virtuelle flora
Latinsk navn  
Familie Lemnaceae - andematfamilien
Karakteristika Skiver flate, runde eller avlange, blanke og friskt grønne, 2-5 mm brede. Ofte henger noen skiver sammen.
Størrelse  
Utbredelse Vannpytter, tjern og grøfter, oftest i noe næringsrikt vann. Nokså vanlig på Østlandet.