Home

Stor andemat

Spirodela polyrhiza

Greater duckweed
Foto Kristin Vigander Fredrikstad september 2005 Foto Kristin Vigander Fredrikstad september 2005 Foto Kristin Vigander Fredrikstad september 2005
Den virtuelle flora
Latinsk navn  
Familie Lemnaceae - andematfamilien
Karakteristika Skiver flate, runde , med tydelige nerver og med røtter i et knippe, 4-10 mm brede, overside grønn, underside purpurfarget. Ved grunnen av skiven sitter to små hinnetynne fliker.
Størrelse  
Utbredelse Stille næringsrikt vann og dammer