Home

Storandemat

Spirodela polyrhiza
Greater duckweed
Foto Kristin Vigander Fredrikstad september 2005 Foto Kristin Vigander Fredrikstad september 2005 Foto Kristin Vigander Fredrikstad september 2005
 
Latinsk navn  
Familie Myrkonglefamilien Araceae
Karakteristika Skiver flate, runde , med tydelige nerver og med røtter i et knippe, 4-10 mm brede, overside grønn, underside purpurfarget. Ved grunnen av skiven sitter to små hinnetynne fliker.
Størrelse  
Utbredelse Stille næringsrikt vann og dammer