Home

Arktisk sildre

Saxifraga cespitosa var. aurea
Foto Kristin Vigander Svalbard Sassendalen juli 2013Foto Kristin Vigander Svalbard Sassendalen juli 2013Foto Kristin Vigander Svalbard Sassendalen juli 2013
Dette er en variant av tuesildre. Tuesildren er svært variabel.
Arktisk sildre er muligens ikke et offisielt navn.
Latinsk navn
Familie Saxifragaceae - sildrefamilien
Karakteristika

 

Størrelse 
Andre som ligner
Utbredelse Denne varianten er funnet noen få steder i fjellet på fastlandet. Er vanlig på Spitsbergen.
 
 
Foto Kristin Vigander Svalbard Kapp Thorsen juli 2013 FFoto Kristin Vigander Svalbard Kapp Thorsen juli 2013