Home

Åkergull

Erysimum cheirantoides
Treacle-mustard
Åkerkårel
Gyldenlak-Hjørneklap
Peltoukonnauris
Foto Kristin Vigander Oksenøya juni 2005 Foto Kristin Vigander Oksenøya juni 2005 Foto Kristin Vigander Oksenøya juni 2005
 
Latinsk navn
Familie

Korsblomstfamilien - Brassicaceae

Karakteristika

Ett- eller toårig. Stengel oftest grenet, med tilgrykte gaffel- og 3-grenet hår. Kort blomsterstand som forlenger seg ti lang fruktstand med skulper på 1-1,5 cm lange, tynne og sprikende skaft. Kronblad 3-6 mm lange. Pollenknapp 0.5-1 mm lang. Frø mindre enn 1.5 mm store.

Størrelse 20-100 cm
Forvekslingsarter Berggull
Utbredelse Ugras i åker, på veikanter og skrotemark. Vanlig i lavlandet sørpå, spredd i fjelldalene og nordpå.
 
  Foto Kristin Vigander ØF Eidsberg juni 2013