Home

Åkerkvein

Apera spica-venti
Loose silky-bent
Kösa
Vindaks
Luoho
Foto Kristin Vigander Sverige Östgötland Foto Kristin Vigander Sverige Östgötland Foto Kristin Vigander Sverige Östgötland
Åkerkvein er egentlig en fremmed art, men er etablert i Norge før 1800, og er ikke risikovurdert av Artsdatabanken.
Latinsk navn
Familie

Poaceae - gressfamilien

Karakteristika

Ettårig. Blad korte og flate, uhåret. Topp åpen, lysegrønn eller brun, med en mengde lange grener og mange småaks ytterst på grenene. Småaks enblomstret. Midtaksen i småakset stikker som en brodd over blomsten. (Kilde: Norsk Flora, Lid)

Størrelse 30-100 cm
Forvekslingsarter  
Utbredelse Innføft. Nå sjelden og tilfeldig på skrotemark og veikanter.