Home

Åkermarimjelle

Melampyrum arvense
Field cow-wheat
Pukhvete
Ager-Kohvede
Peltomaitikka
 
Foto Kristin Vigander Gotland juli 2002 Foto Kristin Vigander Gotland juli 2002  
 
Latinsk navn melas = svart, pyros = hvete (sannsynligvis fordi artene blir svarte når de visner)
Familie Orobanchaceae - snylterotfamilien (Tidligere maskeblomstfamilien)
Karakteristika

1-årige halvparasitter med motsatte blad, nederst med hel kant. Svartner når de tørker. Beger 4-fliket, antydning til 2 lepper.
Blomsterklase sylindrisk aksformet med dypt parflikete, rødlige støtteblad som blir grønne etter blomstringen.

Størrelse 15-30 cm.
Andre som ligner
Utbredelse Sjelden på tørr, kalkholdig sandjord.