Home

Åkersteinfrø

Buglossoides arvensis
Field gromwell
Sminkrot
Ager-Stenfrø
Peltorusojuuri
 
Foto Norman Hagen ØF Asmaløy Hvaler juni 2010 Foto Norman Hagen ØF Asmaløy Hvaler juni 2010  
 

Åkersteinfrø er rødlistet som kritisk truet (CR)

Latinsk navn  
Familie

Rubladfamilien

Karakteristika

Ettårig. Rødfiolett rot. Stengel stivt opprett, strihåret, oftest grenet. Blad butte, uten tydelige sidenerver. Blomster med store støtteblad. Krone hvit, traktformet, ca 3 mm bred, med hårstriper øverst i kronrøret. Smånøtt brun og knudrete, steinhard.

Størrelse 10-40 cm
Andre som ligner Legesteinfrø
Utbredelse Innført, bofast, men bare få funn etter 1960. Ugress i åker, veikanter og skrotemark.