Home

Åkervortemelk

Euphorbia helioscopia
Sun spurge
Revormstörel
Skærm-Vortemælk
Viisisädetyräkki
Foto Kristin Vigander VF Hvasser august 2009 Foto Kristin Vigander Tjøme august 2002 Foto Kristin Vigander Tjøme august 2002
Mer informasjon i Den virtuelle flora

Planten er giftig

Latinsk navn  
Familie Euphorbiaceae - vortemelkfamilien
Karakteristika

Ettårig. Stengel gjennomskinnelig, gulgrønn, svært grissent håret. Nedre blad motsatte, visner tidlig og faller av, øvre blad skruestilte. Blad omvendt eggformet eller spatelformet, fint sagtannet. Støtteblad under småblomsterstandene omtrent lik de andre bladene. Skjerm med 5 ståler. Honningkjertler grønne, eggformet, uten horn.

Størrelse 10-40 cm
Andre som ligner Byvortemelk, men denne er mindre og har eggrunde blad, veivortemelk, sypressvortemelk, strandvortemelk
Utbredelse Innført, bofast ugras i hager, åker, i veikanter. Nokså vanlig i lavlandet sørpå.