Home

Åsstarr

  Carex pallidula (C.pallens)
Foto Kristin Vigander Jämtland juni 2016 Foto Kristin Vigander Jämtland juni 2016 Foto Kristin Vigander Jämtland juni 2016

Åsstarr er rødlistet som sterkt truet (EN)


GRUPPE 5 SEKSJON CLANDESTINAE

Latinsk navn
Familie Starrfamilien
Karakteristika  
Størrelse  
Andre som ligner
Utbredelse
   
Foto Kristin Vigander Jämtland juni 2016