Home

Bakkestarr

  Carex ericetorum
Rare spring-sedge
Backstarr
Lyng-Star
Kanervisara
Foto Norman Hagen mai 04 Foto Kristin Vigander ST Kongsvoll juli 2008 Foto Kristin Vigander Rødtangen juni 07
GRUPPE 5 SEKSJON ACROCYSTIS
Den virtuelle flora
Latinsk navn
Familie Starrfamilien
Karakteristika Tuer eller matter med korte krypende jordstengler. Slirer mørkt rødbrune. Blad korte og stive, rue ovenpå, grågrønne, 2-4 mm brede. Strå noe bøyd, slette eller litt rue øverst. Tet akssamling av ett nokså langt, toppstilt hannaks og 1-3 avlange sittende hunnaks, det nederste med et brunt, skjellformet støtteblad. Dekkskjell butte, kastanjebrune, med en bred, lys og frynsete hinnekant. Fruktgjemme 2-2.5 mm langt, grågrønt, strihåret, kortnebbet og uten nerver.
Størrelse 10-30 cm
Andre som ligner
Utbredelse Tørrbakke, tørr eng og beitemark.