Home

Bakkestarr

  Carex ericetorum
Rare spring-sedge
Backstarr
Lyng-Star
Kanervisara
Foto Norman Hagen mai 04 Foto Kristin Vigander ST Kongsvoll juli 2008 Foto Kristin Vigander Rødtangen juni 07

GRUPPE 5 SEKSJON ACROCYSTIS

Bakkestarr er rødlistet som nær truet (NT)

Latinsk navn
Familie Starrfamilien
Karakteristika Tuer eller matter med korte krypende jordstengler. Slirer mørkt rødbrune. Blad korte og stive, rue ovenpå, grågrønne, 2-4 mm brede. Strå noe bøyd, slette eller litt rue øverst. Tet akssamling av ett nokså langt, toppstilt hannaks og 1-3 avlange sittende hunnaks, det nederste med et brunt, skjellformet støtteblad. Dekkskjell butte, kastanjebrune, med en bred, lys og frynsete hinnekant. Fruktgjemme 2-2.5 mm langt, grågrønt, strihåret, kortnebbet og uten nerver.
Størrelse 10-30 cm
Andre som ligner
Utbredelse Tørrbakke, tørr eng og beitemark.