Home

Ballastveronika

Veronica sublobata
Ivy-leaved speedwell
Skuggveronika
Vedbend-Ærenpris
Murattitädyke
Foto Tove Hafnor Dahl april 2012 Foto Tove Hafnor Dahl april 2012 Foto Tove Hafnor Dahl april 2012
  Ballastveronika er i fremmedartlisten, kategorisert med lav risiko (LO)
Latinsk navn  
Familie Plantaginaceae - Kjempefamilien (Tidligere maskeblomstfamilien)
Karakteristika Ettårig, stengel oftest krypende. Blad kjøttfulle, mørkegrønne, grunt 3-7 lappet. Blomsterskaft korte, håret på en side. Begerfliker hjerteformet, spisse og kanthåret, dekker hverandre. Krone blekfiolett. Kapsel omtrent rund med 4 grunne fliker i toppen, snau.
Størrelse 10-30 cm
Andre som ligner
Utbredelse Innført, kommer fra M- og S- Asia
  Bildene var først presentert som bergfletteveronika, som er rødlistet med kategori sårbar (VU). Kommentar fra Erik Ljungstrand:
• "Bergfletteveronika" och "Skroteveronika" visar samma bilder, och i båda fallen anges de föreställa Veronica hederifolia ssp. hederifolia.
Emellertid visar de ej denna underart, utan V. hederifolia ssp. lucorum, som har tunnare mindre blad och mindre blommor.