Home

Beitestarr

  Carex viridula ssp. viridula
Small-fruited yellow-sedge

Foto Kristin Vigander Kjerringholmen aug 2007 Foto Kristin Vigander Kjerringholmen aug 2007 Foto Kristin Vigander Kjerringholmen aug 2007
 
Latinsk navn
Familie Starrfamilien
Karakteristika Strå nokså lange, opprette. Små tuer, blad gulgrønne eller grønne, 1-3 mm brede, ofte omtrent jevnlange med stråene. Strå tynne og rette. Akssamling av ett sittende eller svært kortskaftet hannaks og 2-5 avlange, små og tette hunnaks som oftest sitter tett sammen. Støtteblad lange, sprikende, og tilslutt ofte nedbøyde. Dekkskjell lyst gulbrune. Fruktgjemme 1.7-3.5 mm langt, gult og kantete, med veike nerver, smalner nokså brått mot det rette nebbet, som er mindre enn 1/3 av fruktgjemmet.
Størrelse 10-25 cm
Andre som ligner
Utbredelse og voksested