Bekkesildre

Home Saxifraga rivularis ssp. rivularis
Highland saxifrage
Snöbräcka
Bæk-Stenbræk
Purorikko
Foto Kristin Vigander Saltdalen juli 2005 Foto Kristin Vigander ST På toppen av S. Knutshø juli 2008

Bekkesildre er rødlistet som nær truet (NT)

Latinsk navn saxifraga = den som bryter sten, rivulus = liten bekk
Familie Sildrefamilien
Karakteristika Flerårig. Overvintringsknopper ved grunnen. Lysegrønn eller rødlig plante. Enkeltstående skudd eller små grisne tuer med korte underjordsrenninger (renninger ofte lite tydelig i Sør-Norge). Grunnblad snaue med tverr eller bredt kileformet grunn og 3-5 butte fliker. 1-3 stengelblad. Blomster små. Kronblad hvite eller rødlige, 3-5 mm lange, litt lengre enn begerbladene. (Kilde: Lid- Lid)
Størrelse 10-35 cm
Andre som ligner
Utbredelse og voksested. Vått snøleie, overrislet mark og bekkekanter. På Svalbard også vanlig i fuglefjell, og på sand- og grusstrand. Lite basekrevende. Nokså vanlig i fjellet nord fra Åmot, Nore og Uvdal, Tinn og Vinje, Valle og Hjelmeland. I nord ned til kysten.
Foto Kristin Vigander ST På toppen av S. Knutshø juli 2008 Foto Kristin Vigander Longyearbyen juli 2013 Foto Kristin Vigander Longyearbyen juli 2013