Home

Berglin

  Linum austriacum

Klipplin
Østrigsk hør
Foto Kristin Vigander Øland juni 2009 Foto Kristin Vigander Øland juni 2009 Foto Kristin Vigander Øland juni 2009
 
 

Berglin finnes ikke i Norge

Latinsk navn
Familie

Linaceae - linfamilien

Karakteristika Stengel med forvedet grunn, forgrenet nederst. Blomster heterostyle, med snaue begerblad og himmelblå kronblad med mørke nerver. Kapsel 4-5 mm, gulbrune.
Størrelse 30-60 cm
Andre som ligner  
Utbredelse Sjelden. Dyrket, naturalisert på åpen kalkrik jord. Gressbakker, veikanter, brakkmark.

 
Foto Kristin Vigander Øland juni 2009, eng med berglin og ormehode Foto Kristin Vigander Øland juni 2009 Foto Kristin Vigander Øland juni 2009