Home

Bergskjørlok

  Cystopteris fragilis var. dickieana
Dickie's bladder-fern
Fjällstenbräken
Skør Bægerbregne
Haurasloikko
Tófugras
Foto Kristin Vigander Svalbard Sassendalen juli 2013 Foto Kristin Vigander Svalbard Sassendalen juli 2013 Foto Kristin Vigander Svalbard Sassendalen juli 2013

Det er tvil om berglok er en underart, en variant eller en mutasjon av skjørlok

Latinsk navn  
Familie
Karakteristika

 

Høyde  
Andre som ligner skjørlok
 
   
Foto Kristin Vigander Svalbard Sassendalen juli 2013