Home

Bergmjølke

Epilobium collinum
Backdunört
Bakke-Dueurt
Mäkihorsma
Foto Kristin Vigander Steigen juli 06 Foto Kristin Vigander Lista juni 06 Foto Kristin Vigander Lista juni 06
 
Latinsk navn Epilobium er en sammentrekning av 'ion epi lobon', som betyr 'fiol oppå skulpen'. collinum = berg-
Familie Mjølkefamilien
Karakteristika

Flerårige urter, som overvintrer med spesielle knopper. Blomster 4-tallige, rødfiolette, 8 støvbærere. Frukt lang og smal kapsel som sprekker opp med 4 fliker. Frø med lange dunhår som spres lett med vinden. 4-delt arr. Bergmjølke har meget små vinterknopper. Stengel med mange blad, enkel eller rikt forgrenet fra grunnen.

Størrelse 10-35 cm.Kronblad 6-9 mm, rosa.
Andre som ligner Krattmjølke.
Utbredelse Bergsprekker, berghyller, fyllinger, jernbaner, stenmurer, hager.