Home

Bergperikum

  Hypericum montanum
Pale St.Johns-wort  
 
Foto Kristin Vigander Sannidal juni 2006 Foto Kristin Vigander Sannidal juni 2006 Foto Kristin Vigander Sannidal juni 2006
 

Bergperikum er rødlistet som nær truet (NT)

Latinsk navn hyp-ereikon = mellom lyng.
Familie Perikumfamilien
Karakteristika

Stengel ugrenet, snau og trinn med lange ledd øverst. Oftest med en lang, bladløs stengeldel nedenfor den korte og tette blomsterstanden. Blad store, noe olivengrønne, 25-70 mm lang, blir mindre oppover stengelen, grisne hår, med spredte svarte og lyse kjertler. Begerblad spisse med svarte kjertelhår i kanten. Kronblad gule.

Lignende arter  
Voksested  
 
Foto Kristin Vigander Sannidal juni 2006 Foto Kristin Vigander Sannidal juni 2006 Foto Kristin Vigander Sverige Omberg juli 2013