Home

Bergrublom

  Draba rupestris
Rock whitlowgrass
Bergdraba
Norsk draba
Kalliokynsimö
Foto Kristin Vigander Fauske juli 2008 Bestemt av Mats Nettelbladt Foto Kristin Vigander Fauske juli 2008 Foto Kristin Vigander Fauske juli 2008
 
Latinsk navn  
Familie Korsblomstfamilien
Karakteristika

Tette til grisne tuer. Rosettblad oftest med både grenete og enkle hår, noen ganger nesten snaue. Stengel med korte eller grenete og enkle hår, ote med 1-3 små blad. Blomster halvstore. Kronblad hvite, 2-4 mm lange, 1.5-2 mm brede. Klase strekker seg mye i fruktstadiet. Skulpe elliptisk, snau eller håret med korte enkle hår, på nokså opprett skaft.

Høyde 5-10 cm
Andre som ligner
Utbredelse Berg, tørr hei, rabb og rasmark, mest på noe baserik grunn.
Foto Kristin Vigander Knutshø juli 2008 Foto Kristin Vigander Knutshø juli 2008 Foto Kristin Vigander OP sør for Flåmsætrin august 2012
 
   
Foto Kristin Vigander Tromsø Fløya august 2013