Home

Bergstarr

Carex rupestris
Rock sedge
Klippstarr
Klippe-Star
Kalliosara
Foto Kristin Vigander Råtåsjønosi, Folldal (HE)
juli 2008
Foto Kristin Vigander juli 2008 Foto Kristin Vigander juli 2008
 
Latinsk navn
Familie Starrfamilien
Karakteristika Grisne matter, blad bøyde, noe renneformet, 1-2 mm brede. Strå rette, grågrønne. Aks smalt og mørkebrunt, øverst med mange hannblomster, nederst med noen få hunnblomster. Dekkskjell brede og butte, mørke med lyse hinnekanter.
Størrelse 5-20 cm
Andre som ligner
Utbredelse
 
Foto Kristin Vigander Longyearbyen juli 2013 Foto Kristin Vigander Longyearbyen juli 2013 Foto Kristin Vigander Longyearbyen juli 2013