Home

Bitterblåfjær

  Polygala amarella
Dwarf milkwort
Foto Kristin Vigander Kjellerberget Hole mai 2017 Foto Kristin Vigander Hole mai 2017 Foto Kristin Vigander Hole mai 2017
   
Familie Polygalaceae - Blåfjærfamilien
Karakteristika

Jordstengel ikke forvedet. Blad lysegrønne. Mange stengler fra en tett samling av brede, butte grunnblad. Stengelblad skrusestilte, mindre og smalere enn grunnbladene. Blomster små, lyseblå , 3-5 mm lange. I vingen når de 3 vingene sammen i toppen. Kapsel lenger og bredere enn vingene.

Andre som ligner Storblåfjær
Utbredelse  
 
Foto Kristin Vigander Hole mai 2017 Foto Kristin Vigander Hole mai 2017

Foto Kristin Vigander Hole mai 2017

 
   
    Foto Kristin Vigander Såstein mai 2006. Usikker på denne, det er antakelig blåfjæ