Home

Bittergrønn

  Chimaphila umbellata
Umbellate Wintergreen
Ryl
Skærm-Vintergrøn
Sarjatalvikki
Foto Kristin Vigander Hole, Ringerike juli 2004 Foto Kristin Vigander Hole, Ringerike juli 2004 Foto Kristin Vigander Hole, Ringerike juli 2004

Rødlistet EN

Latinsk navn umbellata = med skjerm
Familie Ericaceae - lyngfamilien
Karakteristika Vintergrønn. Lik tyttebær når den ikke blomstrer, men de blanke bladene er kvasst grovtannete mot spissen og sitter i et par kranser. Stengel kantete, forvedet, med 1-2 cm lange blomsterskaft med kjertelhår. Blomster rosa, 8-12 mm brede. Kapsel opprette, med 5 furer på langs.
Størrelse 10-25 cm
Andre som ligner
Utbredelse Ganske sjelden. Finnes bare enkelte steder rundt Oslofjorden.