Home

Bjarkøyspirea

  Spiraea chamaedryfolia
Foto Kristin Vigander OS Bygdø juni 2005 Foto Kristin Vigander OS Bygdø juni 2005 Foto Kristin Vigander OS Bygdø juni 2005

Bjarkøyspirea er en fremmed art, kategorisert med lav risiko (LO)

Latinsk navn
Familie Rosaceae - rosefamilien
Karakteristika Tettgrenet busk. Kvister kantete, snaue. Årsskudd hvitgrønne. Blad bredt eggformet, avrundet ved grunnen, grovtannet og håret i kantene, snaue under. Halvkuleformete halvskjermer på korte skudd. Kronblad hvite runde, kortere enn pollenbærerne.
Størrelse 1-1.5 m
Andre som ligner  
Utbredelse Innført (prydbusk). Står igjen fra hager og hageavfall, frøspredning.