Home

Bjørnebrodd

  Tofieldia pusilla
Scottish asphodel
Björnbrodd
Fjeld-Bjørnebrod
Karhunruoho
Foto Kristin Vigander Røros juli 05 Foto Kristin Vigander Røros juli 05 Foto Kristin Vigander Røros juli 05
 
Latinsk navn Pusilla av latinsk 'pusus' = liten gutt, - betyr 'veldig liten'
Familie Tofieldiaceae - Bjørnebroddfamilien
Karakteristika

Små tuer eller tette matter med krypende jordstengler. Blad bleikgrønne, sverdformet, skruestilte, men sitter som en vifte. Stengel tynn med oftest ett blad. Blomster i tett liten klase, undersittende, melkehvite. Blomsterskaft med et trefliket støtteblad ved grunnen, men er uten forblad. Ytre og indre blomsterblad like, tungeformet. (Kilde Lid- Lid).

Blad 2-3 mm brede, med 3-4 nerver. Blomsterklase 0.5-1 cm med 5-10 hvitgrønne blomster, først litt lutende, i frukt stivt opprett. Forblad og støtteblad nederst på blomsterskaftet.

Størrelse 5-20 cm
Utbredelse
Andre som ligner
 
Foto Norman Hagen Lom 04 Foto Kristin Vigander Lom juni 2018 Foto Kristin Vigander Råtåsjøhøi juli 2008
 
   
Foto Kristin Vigander Reykjavik juni 2019