Home

Småbjørneskjegg (Bjønnskjegg)

  Trichophorum cespitosum  ssp. cespitosum
Deergrass
Tuvsäv
Tue-Kogleaks
Tupasluikka
Foto Kristin Vigander Grøslia Valdres juni 07 Foto Kristin Vigander Kongsberg mai 05  
 
Latinsk navn
Familie Starrfamilien
Karakteristika Tette tuer som iblant dekker store flater. Slirer blankt gulbrune. Bladslire med ca 1 mm rett åpning, sitter tett rundt strået. Strå runde, glatte. Aks 4-5 mm, med 5-12 blomster. Nedre aksskjell like langt som akset.
Størrelse 5-35 cm
Andre som ligner Storbjørneskjegg
Utbredelse Vanlig over hele landet, næringsfattig torvjord
 
Foto Kristin Vigander Å juli 2006 Foto Kristin Vigander Grøslia Valdres juni 07 Foto Kristin Vigander BU Rødungstøl Ål juli 2012