Home

Blåmelde

  Oxybasis glauca
Oak-leaved goosefoot
Foto Kristin Vigander Øra september 2005 Foto Kristin Vigander Øra september 2005 Foto Kristin Vigander København august 2016
   
Latinsk navn  
Familie Amarantaceae - Amarantfamilien
Karakteristika Stengel liggende - opprett. Blad ligner eikeløv, 1-5 cm, tykke med butte tenner og kileformet grunn. Oppå blågrønne, under tett melete. Midtnerve lys og bred. Sideblomster med 3-flikete dekkblad.
Størrelse 15-60 cm
Andre som ligner  
Utbredelse Rundt Oslofjorden
 
Foto Kristin Vigander København august 2016 Foto Kristin Vigander København august 2016 Foto Kristin Vigander Øra september 2005
 
 
Foto Kristin Vigander Nakholmen september 2021 Foto Kristin Vigander Nakholmen september 2021