Home

Blåmelde

  Chenopodium glaucum
Oak-leaved goosefoot
Foto Kristin Vigander Øra september 2005 Foto Kristin Vigander Øra september 2005 Foto Kristin Vigander København august 2016
  Den virtuelle flora
Latinsk navn  
Familie Meldefamilien
Karakteristika Stengel liggende - opprett. Blad ligner eikeløv, 1-5 cm, tykke med butte tenner og kileformet grunn. Oppå blågrønne, under tett melete. Midtnerve lys og bred. Sideblomster med 3-flikete dekkblad.
Størrelse 15-60 cm
Andre som ligner  
Utbredelse Rundt Oslofjorden
 
Foto Kristin Vigander København august 2016 Foto Kristin Vigander København august 2016 Foto Kristin Vigander Øra september 2005