Home

Blårapp

  Poa glauca
Foto: Norman Hagen Lom juli 2004 Foto Kristin Vigander Saltdalen juli 2005 Foto Kristin Vigander Saltdalen juli 2005
   
Latinsk navn Poa betydde opprinnelig for-gress. Glauca = blågrønn
Familie Poaceae - Gressfamilien
Karakteristika Lik lundrapp, men i små tuer, blågrønn, oftest blådogget. Strå grove, oppe ru, med 3 leddeler. Slirehinne 1-2 mm. Topp 3-7 cm, eggrund.
Størrelse 15-35 cm
Andre som ligner Lundrapp
Utbredelse Ganske vanlig på åpen tørr grusjord, mest i fjellet. Berghyller, rasmark, rabber.
 
Foto Kristin Vigander 18.juni 2005 Sundvollen Foto Kristin Vigander Saltdalen juli 2005