Home

Blærestarr

Carex rhynchophysa

Älvstarr
Stor Næb-Star
Kaislasara

Foto Kristin Vigander Grini september 2005Foto Kristin Vigander Grini september 2005Foto Kristin Vigander Grini september 2005

Blærestarr er rødlistet nær truet (NT)

Latinsk navnrhynchos = nebb (gresk), physos = belg
FamilieStarrfamilien
KarakteristikaTette matter med grove, krypende jordstengler. Blad gulgrønne, lange og flate, 8-15 mm brede. Strå grove og kvasskantet, ofte rue nedenfor akssamlingen. Akssamling av mange hannaks og 3-4 lange, valseformete hunnaks, ofte med hannblomster øverst.Støtteblad lange og brede, når over akssamlingen. Dekkskjell smale og spisse, gulgrønne til rødbrune. Fruktgjemme 4-7 mm langt, blankt, gulgrønt, sterkt oppblåst, med sterke nerver og et langt og grunt kløvd nebb.
Størrelse50-120 cm
Andre som ligner
Utbredelse og voksestedVannkanter, kilder og grøfter, på næringsrik grunn. Oslo, Bærum og Asker, Gran.
Foto Kristin Vigander Grini juni 2008Foto Kristin Vigander Grini juni 2008 Foto Kristin Vigander Øverlandselva mai 2022
 
   
Foto Kristin Vigander Øverlandselva mai 2022