Home

Blankburkne

  Asplenium adiantum-nigrum
Black Spleenwort
Glansbräken
Sort Radeløv
Foto Kristin Vigander Bømlo juni 2017 Foto Kristin Vigander Bømlo juni 2017 Foto Kristin Vigander Bømlo juni 2017
 
Latinsk navn
Familie Polypodiaceae - Sisselrotfamilien
Karakteristika  
Størrelse  
Andre som ligner
Utbredelse Vanlig over hele landet, næringsfattig torvjord
 
 
Foto Kristin Vigander Bømlo juni 2017 Foto Kristin Vigander Bømlo juni 2017  
 
 
Foto Kristin Vigander Como Italia juli 2012 Foto Kristin Vigander Como Italia juli 2012