Home

Blankmispel

Cotoneaster lucidus

Häckoxbär
Foto Kristin Vigander Ås mai 2008 Foto Kristin Vigander Ås mai 2008 Foto Krisitn Vigander Bygdøy mai 2019
Den virtuelle flora
Latinsk navn
Familie Rosaceae - rosefamilien
Karakteristika Opprett busk. Blad 2-7 cm lange, spisse, glatte og mørkegrønne på oversiden, grissent håret på undersiden. Blomster 3-15 sammen. Underbeger og begerfliker snaue. Kronblad hvite.
Størrelse  
Andre som ligner
Utbredelse Innført, ofte naturalisert i krattskog, skogkanter og på berg.