Home

Blankmispel

Cotoneaster lucidus

Häckoxbär
Foto Kristin Vigander Ås mai 2008 Foto Kristin Vigander Ås mai 2008 Foto Krisitn Vigander Bygdøy mai 2019

Blankmispel er en fremmed art med svært høy risiko (SE)

Latinsk navn
Familie Rosaceae - rosefamilien
Karakteristika Opprett busk. Blad 2-7 cm lange, spisse, glatte og mørkegrønne på oversiden, grissent håret på undersiden. Blomster 3-15 sammen. Underbeger og begerfliker snaue. Kronblad hvite.
Størrelse  
Andre som ligner
Utbredelse Innført, ofte naturalisert i krattskog, skogkanter og på berg.
 
Foto Kristin Vigander Ekebergparken september 2022 Foto Kristin Vigander Ekebergparken september 2022 Foto Kristin Vigander Ekebergparken september 2022
 
   
Foto Kristin Vigander Ekebergparken september 2022