Home

Bleikfiol

Viola stagnina
Fen Violet
Strandviol
Rank Viol
Rantaorvokki
 
Foto Kristin Vigander Bønsnestangen mai 2020 Foto Kristin Vigander Bønsnestangen mai 2020  

Bleikfiol er rødlistet EN = sterkt truet


Se video her (NB: I viideoen kalles bleikfiol Viola persicifolia, som er det tidligere latinske navnet)
Latinsk navn
Familie Violaceae - fiolfamilien
Karakteristika

Flerårig. Jordstengel grov og grenet. Stengler opprette, snaue. Ikke rosett. Bladplate snau, rundtannet og smal , lansettformet med tverr eller noe kileformet grunn. Bladskaft har vinger. Krone hvit eller blåhvit med kort, grønnlig spore.

Størrelse 5-15 cm
Andre som ligner  
Utbredelse Rundt Tyrifjorden er de fleste forekomstene. Vokser ved vannkanter ved større elver og sjøer.