Home

Bleikmyrklegg

Pedicularis lapponica

Lappspira
Laplands-Troldurt
Lapinkuusio
Foto Kristin Vigander Trollheimen juli 01 Foto Kristin Vigander Røros juli 05 Foto Kristin Vigander HE Folldal juli 2008
 
Latinsk navn pedicularis = luseplante, lapponica = samisk
Familie Orobanchaceae - Snylterotfamilien (Tidligere maskeblomstfamilien)
Karakteristika Flerårig. Rotgreiner tynne. Sengel stiv, øvre del dunhåret. Blad snaue (=hårløse), fjærdelte med tannete fliker. Kort aks med blekgule blomster som står rett ut. Krone 14-16 mm lang og med kort, spisst nebb på overleppa. Underleppa er kortere enn overleppa. (Kilde Lid-Lid).
Størrelse 15-25 cm
Andre som ligner Gullmyrklegg
Utbredelse og voksested Lyngskog, beitemark, hei og rabb. Vanlig i fjellet og fjellskog nordover fra Tinn og Vinje. Mangler i vestlige fjell. Opp til 1700 m Lom.
 
 
Foto Kristin Vigander HE Råtåsjøhø august 2012 Foto Kristin Vigander Lom juni 2018