Home

Blindurt

Silene wahlbergella

Fjällblära
Lygte-Praktstjerne
Pahta-ailakki
Foto Kristin Vigander Råtåsjøhøi juli 2008 Foto Kristin Vigander Råtåsjøhøi juli 2008 Foto Kjell Vigander Grimsdalshytta, Rondane 2005
   
Latinsk navn
Familie Carophyllaceae - Nellikfamilien
Karakteristika Flerårig. Stengel stiv, småhåret, med nedvendte hår (opp til 0.2-0.4 mm lange), hvite nederst, mørkere oppover. Blad smale, snaue eller litt stivhåret. Oftest en toppstilt blomst, nikker under blomstringen, stivt opprett i frukt. Beger blæreformet oppblåst, ovalt, først mørkefiolett og mykt, så lyst og stivt, med kjertler og/eller kjertelhår opp til 0.3-0.4 mm lange. Kronbladene stikker som oftest ikke ut av begeret. (Kilde Lid-Lid)
Størrelse 5-20 cm
Utbredelse
    Foto Kristin Vigander Kåfjorddalen august 2009
 
Foto Kristin Vigander august 2012 Foto Kristin Vigander OP Besstrånd august 2012