Home

Blomstermispel

Cotoneaster multiflora

Foto Kristin Vigander juni 2005 Foto Kristin Vigander juni 2005 Foto Kristin Vigander juni 2005

Blomstermispel er en fremmed art med høy risiko (HI)

Latinsk navn
Familie Rosaceae - rosefamilien
Karakteristika Stor busk eller lite tre med buete grener. Blad 3-5 cm med lange grisne hår på undersiden.
Størrelse 3-5 m
Andre som ligner
Utbredelse Innført prydbusk, bufast. AK Oslo og Bærum.