Home

Bråtestarr

  Carex pilulifera
Pill sedge
Pillerstarr
Pille-Star
Virnasara
Dúnhulstrastör
Foto Kristin Vigander Gvepseborg august 2006 Foto Kristin Vigander Gvepseborg august 2006 Foto Kristin Vigander Lista juni 2006
  GRUPPE 5 SEKSJON ACROCYSTIS
   
Latinsk navn  
Familie Starrfamilien
Karakteristika

Små tuer med brungrå slirer. Blad lysegrønne, smale, 1.5-3 mm brede, kortere enn stråene. Strå slakke, tynne og bueformet, litt rue øverst. Akssamling tett og hodeformet, av ett toppstilt, sittende hannaks og 2-4 små, runde piggete hunnaks, nederst med bladformete stive støtteblad. Dekkskjell spisse, mørkegrønne og hinnekantet med lysere nerve. Fruktgjemme 1.5-3.5 mm langt, strihåret, uten nerver og med kort nebb.

Størrelse 10-40 cm
Utbredelse  
 
Foto Kristin Vigander Stavnes juni 07 Foto Kristin Vigander Bølarp naturreservat Sverige juni 2013 Foto Kristin Vigander AA Søgne mai 2014
 
   
Foto Kristin Vigander Seljord juni 2017