Home

Bråtestorkenebb

  Geranium bohemicum

Svedjenäva
Bøhmisk Storkenæb
Huhtakurjenpolvi
Foto Kristin Vigander Drammen Landfalltjern juni 2010 Foto Kristin Vigander Drammen Landfalltjern juni 2010 Foto Kristin Vigander Drammen Landfalltjern juni 2010
 

Bråtestorkenebb er rødlistet som sterkt truet (EN)

Latinsk navn  
Familie Geraniaceae - storkenebbfamilien
Karakteristika

Ett- eller toårig. Lav og ugrenet eller høy og grenet. Langhåret, klisset kjertelhåret. Blad kantete i omriss, 5-7-delte ca 3/4 inn mot midten. Begerblad sprikende. Kronblad fiolette, tydelig utrandet., litt lengre enn begerbladene. Delfrukter håret.

Størrelse 20-50 cm
Utbredelse  
 
Foto Norman Hagen TE Jøntvedttjern Helgen Nome juni 2010 Foto Norman Hagen TE Jøntvedttjern Helgen Nome juni 2010 Foto Norman Hagen TE Jøntvedttjern Helgen Nome juni 2010

 
Foto Kristin Vigander Drammen Landfalltjern juni 2010