Home

Brannmyrklegg

Pedicularis flammea
 
Foto Honorata Kaja Gajda TR Skibotndalen august 2015 Foto Knut Endre Fredriksen TR Skibotndalen august 2015  

Brannmyrklegg er rødlistet, NT (Nær truet)

Den virtuelle flora
Latinsk navn pediculus = lus, pedicularis = luseplante,
Familie Orobanchaceae - snylterotfamilien (Tidligere maskeblomstfamilien)
Karakteristika

 

Størrelse  
Ligner på  
Utbredelse