Home

Brunmyrak

Rhynchospora fusca
Brown beak-sedge
Brunag
Brun Næbfrø
Ruskopiirtoheinä
Foto Norman Hagen TE Landtjørn aug 2008 Foto Norman Hagen TE Landtjørn aug 2008 Foto Kristin Vigander TE Valebø august 2011
Den virtuelle flora
Latinsk navn  
Familie Cyperaceae - starrfamilien
Karakteristika Flerårige, tynne myrplanter. Strå med trådsmale blad høyt oppe. Mange aks i ett eller et par knipper i toppen. Brune aks under blomstringen. Støtteblad når høyt over akssamlingen. Lange krypende jordstengler. Blad blankt gressgrønne. Dekkskjell rødbrune.
Størrelse 10-30 cm
Andre som ligner
Utbredelse Mykmatte og løsbunn på litt rikere myr enn hvitmyrak. Nokså vanlig på østlandet.
 
   
Foto Kristin Vigander TE Valebø august 2011