Home

Brunmyrak

Rhynchospora fusca
Brown beak-sedge
Brunag
Brun Næbfrø
Ruskopiirtoheinä
Foto Norman Hagen TE Landtjørn aug 2008 Foto Norman Hagen TE Landtjørn aug 2008 Foto Kristin Vigander TE Valebø august 2011

Brunmyrak er rødlistet i kategorien nær truet (NT)

Latinsk navn  
Familie Cyperaceae - starrfamilien
Karakteristika Flerårige, tynne myrplanter. Strå med trådsmale blad høyt oppe. Mange aks i ett eller et par knipper i toppen. Brune aks under blomstringen. Støtteblad når høyt over akssamlingen. Lange krypende jordstengler. Blad blankt gressgrønne. Dekkskjell rødbrune.
Størrelse 10-30 cm
Andre som ligner
Utbredelse Mykmatte og løsbunn på litt rikere myr enn hvitmyrak. Nokså vanlig på østlandet.
 
   
Foto Kristin Vigander TE Valebø august 2011