Home

Brunstorkenebb

Geranium phaeum
Dusky crane's-bill
Brunnäva
Bølgekronet Storkenæb
Tummakurjenpolvi
Foto Kristin Vigander Italia Trentino juli 2004 Foto Kristin Vigander Italia Trentino juli 2004 Foto Kristin Vigander Italia Trentino juli 2004

Brunstorkenebb er en fremmed art med lav risiko (LO)

Familie Geraniaceae - Storkenebbfamilien
Karakteristika  
Størrelse  
Andre som ligner
 
   
Foto Kristin Vigander Italia Trentino juli 2004