Home

Buestarr

Carex maritima
Curved sedge

Foto Kristin Vigander Saltdalen juli 2005 Foto Kristin Vigander Saltdalen juli 2005 Foto Kristin Vigander Saltdalen juli 2005

GRUPPE 2 SEKSJON FOETIDAE
Latinsk navn
Familie Starrfamilien
Karakteristika Matter, krypende jordstengler med rekker av buete, grågrønne, glatte strå. Blad trådsmale, foldet eller innrullet, 0.5-1.5 mm brede. Tett og avrundet samling av flere aks, det øverste ofte et rent hannaks, de andre med hannblomster i toppen. Dekkskjell brune, butte, hinnekantet og med lys nerve. Fruktgjemme 3-5 mm langt, gulbrunt til mørkebrunt, mørkere opp mot det korte rue nebbet, nesten uten nerver.
Størrelse 3-20 cm
Andre som ligner
Utbredelse og voksested Sandstrand, sanddyner, strandberg, tørr strandeng. Elvekanter og stier på baserik jord. Spredd langs kysten fra Tjøme, Hvaler og Rygge til Lillesand, Mandal og Farsund. Spredd fra Hå (Rogaland) til Sogn, vanlig fra Bremanger til Finnmark. Til 1000 m i Dovre.
 

Foto Kristin Vigander Straumen juli 2007